<
Skip to main content
About
ARC
ARC hjælper borgere og virksomheder i dens fem ejerkommuner – Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby – af med affaldet på den miljø- og klimamæssige bedste mulige måde. ARC driver også Amager Bakke, som er er et af verdens reneste og mest energieffektive affaldsenergianlæg. Her udnyttes det restaffald, som ikke kan bruges eller genanvendes, og omdannes i stedet til el og varme.
Case

Fokus på tilførelse af værdi

Danske Commodities samarbejder med ARC, der årligt energiudnytter 600.000 tons affald og omdanner det til el til 80.000 husstande og fjernvarme til 90.000 lejligheder.

Danske Commodities varetager ARC’s produktionsbalanceansvar som elproducent. Derudover omhandler aftalen optimering af ARCs energiproduktion ved handler på intradaymarkedet og regulerkraftmarkedet.

Vi oplever at danske commodities er meget opmærksomme på de muligheder der er for at tilføre ARC værdi. Derudover er de meget fleksible og imødekommende.